Forretningsprocesser - beskrevet ud fra domæner

I dette område beskrives hvilken forretning DOS understøtter. Forretningslogik er omfattet af dette mens konkrete forretningsregler er beskrevet under den relevante forretningsservice. Beskrivelserne er struktureret ud fra forretningsdomænerne, som er defineret i "Forretningsobjekter". Antallet af artikler og dybden af strukturen på domænet afhænger af dets omfang og kompleksitet, men på alle domæner findes:

  • Referencer til relevante brugervejledninger for Jobnet
  • Referencer til relevante vejledninger for professionelle brugere
  • Referencer til relevant information på star.dk
  • Referencer til web services, som understøtter forretningsdomænet 

Beskæftigelsesområdet generelt

Visitation (status)

Kontaktforløb

Jobsøgning

Virksomhedsrettet indsats

Min plan

Tilbud og aktiviteter

Forvaltning

Ledelse og administration

Ydelser

Stamdata

Supportering