Tekster i SMS- og e-mailservice (Huskeservice)

Den primære brug af SMS- og e-mail service er påmindelser om samtaler og frister for godkendelse af Min plan, selvbook, tjek jobforslag og lign., men "huskeservice" kanalen bruges også til Jobformidling fx ved beskeder til borger fra arbejdsgiver. 

Påmindelser

I følgende gennemgås kort de notifikationer i form af SMS’er og e-mail der udsendes fra DFDG. Dette omfatter påmindelser inden for følgende områder:

 • Påmindelse ved samtalefrist
 • Påmindelse om CV
 • Påmindelse fra dialogmodulet
 • Påmindelse ved Tjek jobforslag (TJOB)
 • Påmindelse og bekræftelse eller ændringsinformation om aftalte møder (bookninger)
 • Påmindelse om plan

Huskeservice dannes i en del forskelligartede situationer. Det være sig fra natlige batchjobs som løber en gruppe af borgere igennem eller ved enkelthændelser i forbindelse med en registrering på en borger. 

Beskeder fra kampagnemotoren er ikke omfattet af denne beskrivelse.

Påmindelserne gennemgås i de følgende afsnit.

Gruppering og identifikation af teksterne

Teksterne er inddelt i følgende grupper:

Group
Id

Name

3

JobnetEnrollmentReceipt

4

SMSReceiptText

6

BatchJobEmailNotifications

7

BatchJobSMSNotifications

9

PlanEmailTexts

12

MyPlan

13

CancelBookingJobnetText

Teksterne identificeres og hentes ud på baggrund af GroupId og TextId. Teksterne kan redigeres i LSS

Udsendelseslogik

Påmindelserne opsamles løbende og udsendes efterfølgende af et batchjob i dagtimerne (9 - 22). Der er en udsendelseskø til hhv. sms og e-mail. Hvis en ny påmindelse allerede ligger i en af de to afsendelseskøer kasseres den.

Gennemgang af SMS- og e-mailservicebeskeder

I det følgende gennemgås logikken bag de enkelte SMS- og e-mail servicebeskeder. (Bemærk at de enkelte tekster ikke vedligeholdes samlet i "notificationservice" (huskeservice), men som en del af den forretningslogik, de er knyttet til).

Påmindelse ved frist til selvbook som har afgrænsning af modtagere på baggrund af personkategori

Som udgangspunkt får alle, som har en frist til selvbooking, notifikation om denne på Jobnet, og får huskeservicebeskeder om den. Der sendes mail og SMS så længe fristen ikke er indfriet, dog højest 1 om dagen:

 • Fristudstedelse
 • 8 dage før fristforfald
 • 3 dage før fristforfald

Jobbet udtrækker følgende felter som kan flettes ind i teksterne:

 • [Deadline] – InterviewDeadlineDate
 • [NumberOfDays] – InterviewDeadlineDate minus d.d.

Følgende kategoriseringskombinationer undtages for fristvisning og huskeservice når borger er afmeldt (eller med andre ord: Får kun fristvisning og huskeservice, når de er tilmeldte), med det formål at undlade at genere med notifikationer, når vi med sikkerhed kan sige, at det ikke er relevant.

Kontaktgruppe

Personkategori

Dagpengemodtager (1)

Alle

Kontanthjælpsmodtager (2)

Jobparat (4)

Kontanthjælpsmodtager omfattet af integrationsprogrammet (3)

Jobparat (4)

Modtager af uddannelseshjælp (12)

Åbenlyst uddannelsesparat (6)

Integrationsydelsesmodtager (26)

Jobparat (4)

Integrationsydelsesmodtager omfattet af integrationsprogrammet (27)

Jobparat (4)

Integrationsydelsesmodtager med uddannelsespålæg (28)

Åbenlyst uddannelsesparat (6)

Påmindelse om CV

SMS- og e-mail service i forbindelse med CV, der arbejdes med to frister:

 1. CV sættes snart ikke søgbart - dannes ved 10 uger uden log-in på Jobnet (CVAboutToBeSetNotAvailable) (GroupId 7, TextId 1) og (GroupId 6, TextId 5)
 2. CV er sat ikke søgbart - dannes ved 12 uger uden log-in på Jobnet (CVSetNotAvailable) (GroupId 7, TextId 2) og (GroupId 6, TextId 6)

For tekster se SMS og e-mail tekster samt digital post

Påmindelse fra dialogmodulet

Påmindelser i forbindelse med beskeder i dialogmodulet. Der arbejdes med følgende:

 1. Ny henvendelse fra arbejdsgiver i Jobnet (NotificationTextToCitizenWhenNewMessageFromEmployerToCitizenSend) (GroupId 7, TextId 8) og (GroupId 6, TextId 16, 17 og 18)
 2. Nyt svar fra arbejdsgiver i Jobnet (NotificationTextToPersonWhenMessageFromCompanyIsSend) 
 3. Nyt svar fra borger på henvendelse i Jobnet (NotificationTextToEmployerWhenReplyFromCitizenToEmployerSend) (GroupId 6, TextId 19)

For tekster se SMS og e-mail tekster samt digital post

Påmindelse ved tjek af jobforslag

Påmindelser i forbindelse med den ugentlige tjek af jobforslag (TJOB). Der arbejdes med følgende:

 1. Husk at tjekke dine jobforslag (CONFIRM_ENROLLMENT_WARNING) (GroupId 3, TextId 2 og 3)

Hændelsen dannes to dage inden frist (og sendes dagen inden fristen).

For tekster se SMS og e-mail tekster samt digital post

SMS- og e-mail service om planlagte samtaler

SMS- og e-mail service i forbindelse med samtaler. Der arbejdes med følgende:

 1. Husk aftale med jobcentret i morgen om Opfølgningssamtale (INTERVIEW_REMINDER_FOLLOWUP) (GroupId 4, TextId 2) og (GroupId 6, TextId 1)
 2. Husk aftale med jobcentret i morgen om Job/CV samtale (INTERVIEW_REMINDER_CVJOBINTERVIEW) (GroupId 4, TextId 3) og (GroupId 6, TextId 2)
 3. Husk aftale med arbejdsgiver i morgen (INTERVIEW_REMINDER_REFERRED) (GroupId 4, TextId 4) og (GroupId 6, TextId 3)
 4. Møde er ændret (GroupId 13, TextId 3 og 4), (GroupId 13, TextId 6)
 5. Møde er aflyst (GroupId 13, TextId 8), (GroupId 13, TextId 7)
  1. Af jobcenter (GroupId 13, TextId 0 og 5), (GroupId 13, TextId 5) 
  2. Af borger (GroupId 13, TextId 1 og 5)
  3. Grundet borgers flytning (GroupId 13, TextId 2)

Påmindelse om plan

SMS- og e-mail service i forbindelse med uddannelsesplan:

 1. Husk at læse din plan på Jobnet (JobplanDeadlineWarningNotification) (GroupId 4, TextId 5) og (GroupId 6, TextId 9 og 10)
 2. Husk frist på uddannelsesplan (GroupId 6, TextId 7 og 8) 
  Bemærk, disse udsendes ikke for borgere med et rehabiliteringsforløb. Se Rehabiliteringsforløb 
 3. Ny Min plan på Jobnet (GroupId 7, TextId 7), (GroupId 12, TextId 1 og 2), (GroupId 12, TextId 0)
  Bemærk, disse udsendes ikke for borgere med et rehabiliteringsforløb. Se Rehabiliteringsforløb
 4. Kvittering for Min plan (GroupId 12, TextId 3), (GroupId 12, TextId 4, 5)

Uddannalesepålæg til uddannelsesinstitution 

Besked til uddannelsesinstitution på trin 3. (GroupId 9, TextId 0, 1 og 2)

Tekster ved bekræftelse af kontaktoplysninger

Når en borger opretter eller ændrer i sin e-mailadresse på Jobnet sendes en verifikationsmail til den nye e-mailadresse (GroupId 15, TextId 2 og 3)

Når en borger opretter eller ændrer i sin telefonnr. på Jobnet sendes en verifikationsSMS til det nye telefonnr. (GroupId 15, TextId 1)

Afmelding af Huskeservice

Afmelding af huskeservice (GroupId 6, TextId 20)

En generelt footer der kan sammen sendes med en besked vedrørende afmelding til huskeservice (GroupId 7, TextId 9) 

 Primære services