Applikationsstruktur - Applikationslandskab

Applikationslandskabet i det følgende forsøger at give et samlet billede af de systemer, som er udviklet og i drift for at understøtte beskæftigelsesområdet eller som anvendes på området. Herunder behandles også:

Undersider


Se også den konceptionelle model for fordelingen af applikationer: Applikationsstrategi


Applikationslandskab i detaljer

It-systemerne der anvendes på området kan med udgangspunkt i STAR’s forretningsunderstøttelse opdeles i følgende fire dele:

1)    DFDG – (Det Fælles Datagrundlag)

  1. DFDG indeholder masterdata for beskæftigelsesområdet på person og virksomhedsniveau

2)    Jobnet - Borgerrettet selvbetjening på beskæftigelsesområdet

  1. Jobnet har en særlig stilling, da den er indskrevet i loven som borgerens indgang til selvbetjening på beskæftigelsesområdet (en slags digitalt Jobcenter)

3)    STAR applikationer

  1. Diverse støttesystemer (Jobkon,VITAS og andre)

4)    Omkringliggende applikationer

  1. Hvoraf de væsentligste er Jobcentersystemer (KSS[1]), a-kassesystemer og ydelsessystemer (KY og KSD)

På nedenstående er alle væsentlige systemer indtegnet fordelt på de organisationer og fagområder, som de understøtter. Der er forsøgt indtegnet de væsentligste integrationer mellem områder/systemer. Systemlandskabet er dog kun et overordnet billede af de applikationer, der it-understøtter området i dag og er ikke en udtømmende beskrivelse af det nuværende systemkompleks.


Figur 2: Applikationslandskab på beskæftigelsesområdet


It-understøttelsen af beskæftigelsesområdet udgøres i dag, som det kan ses, af mange applikationer og mange afhængigheder mellem disse. Fælles for mange af applikationerne er, at de trækker eller leverer data fra/til DFDG og anvender derfor, i større eller mindre omfang, de webservices som DFDG udstiller. Sagsbehandlingssystemer i kommuner og a-kasser, såvel som STAR’s selvbetjeningsløsninger benytter sig af DFDG. Borgere og virksomhedsbrugere tilgår både private, kommunale og statslige selvbetjeningsløsninger. For borgere, som er i kontakt med beskæftigelsessystemet, er Jobnet den centrale selvbetjeningsløsning, da lovgivningen stiller krav til borgeren om at anvende og oprette CV på Jobnet, dokumentere jobsøgning i Jobloggen og aktivt søge job via Jobnet for at være berettiget til at modtage dagpenge, kontanthjælp mv.

STAR bekendtgør med udgangspunkt i lovgivningen om kommuners og a-kassers pligt til at registrere og indberette til DFDG. Ændringer i it-understøttelsen, kan give ændringer i DFDG webservices, som igen kræver ændringer i de applikationer, som integrerer til DFDG. Der er således en interesse fra alle parter i, at understøttelsen er så gennemtænkt som mulig.