Krav til svartider

Følgende beskriver de generelle krav til brugergrænsefladers og webservices svartider i STAR.

Transaktionskategorier

Transaktioners størrelse vurderes ud fra nedenstående kategorier. Transaktionskategorierne anvendes ved svartidsvurdering af både webapplikationer og web-services. Svartidsmålene er angivet efterfølgende.

 

Transaktions-kategori

Beskrivelse/Forudsætninger

Almindelig

En almindelig transaktion udgøres af en enkelt sidevisning, serviceoperation eller handling i webbrugergrænsefladen, hvor der er implementeret funktionalitet som:

 • Læsning/Visning af felter
 • Læsning/Visning af liste af felter
 • Oprettelse af data i databasen
 • Større beregninger

Data kan hentes/gemmes fra/i egen database eller via web-service. Den bagvedliggende logik berører typisk maksimalt tre databasetabeller.

Kompleks

En kompleks transaktion udgøres af en enkelt sidevisning, serviceoperation eller handling, som går ud over rammerne for den almindelige transaktion, herunder ved et eller flere af nedenstående eksempler:

 • En oversigtsside der viser data fra mange kilder eller tilsvarende webserviceoperation
 • En transaktion der foretager en række opdateringer
 • Fri søgning på tværs af maksimalt tre databasetabeller
 • Generering/konvertering af dokument
 • Kombinationer af flere transaktioner der hver svarer til den almindelige transaktion

Rapport

 

En rapporttransaktion udgøres af et enkelt kald til web-service eller side, som fx genererer:

 • Rapport med fletning og beregning af felter
 • Dataudtræk med mange felter
 • Komplekst søgeresultat på tværs af mange tabeller

Svartidsmål for websider

Med udgangspunkt i transaktionskategorierne defineres følgende generelle servicemål for svartider for sidevisninger og handlinger i STAR webapplikationer. Svartiderne måles på ydersiden af webserveren eller fra klienten. Svartiden er tiden fra siden eller handlingen forespørges, til siden er vist eller handlingen er gennemført.

 

 

Transaktions-kategori

Forventet afviklingstid

Almindelig

Under 2 sek. for 95 % af transaktionerne

(Typisk under 1,3 sek i snit)

Kompleks

Under 5 sek. for 95 % af transaktionerne

(Typisk under 3,3 sek. i snit)

Rapport

 

Under 8 sek. for 95 % af transaktionerne

(Typisk under 5,3 sek. i snit)

 

 

Svartidsmål for web-services

Med udgangspunkt transaktionskategorierne defineres følgende generelle servicemål for svartider for webserviceoperationer. Der stilles lidt højere krav for til webserviceoperationer end for webapplikationer, da disse skal kunne indgå i webapplikationer.

Svartiderne måles på ydersiden af serveren, og måles fra kald start til svar er returneret:

 

 

Transaktions-kategori

Forventet afviklingstid

Almindelig

Under 1 sek. for 95 % af transaktionerne

(Typsik under 0,7 sek i snit)

Kompleks

Under 4 sek. for 95 % af transaktionerne

(Typisk under 2,7 sek. i snit)

Rapport

 

Under 6 sek. for 95 % af transaktionerne

(Typisk under 4 sek. i snit)