Retningslinjer for valg af teknologiplatform

Applikationer og systemer i STAR udvikles hovedsagligt ved brug af teknologier fra Microsoft Web Platformen:

Dette suppleres pt. med følgende værktøjer:

 • SAS/BI platformen
 • Ankiro Search
 • SiteCore (afløser for Synkron Via)

Teknologikrav til den udviklede applikation

 • Den udviklede kode skal udvikles efter best-practice for den valgte platform
  • For objektorienterede webudviklingsmiljøer betyder dette kendskab til:
   • S.O.L.I.D.
   • Design Patterns
   • Web application security
  • Og mere generelt:
   • Forståelig og læsbar kildekode
   • Navngivning i koden der så vidt muligt følges OIO standarden for navngivning
   • Koden gemmes i et versionsstyringssystem
 • Videreudvikling skal kunne foretages via Microsoft.NET C#
  • Systemet skal kunne udbygges og videreudvikles med anvendelse af Microsoft.NET C#, da STAR allerede har en betydelig kodebase og erfaring med dette udviklingssprog og tilhørende miljøer
 • Systemet skal udvikles efter en dokumenteret og overskuelig arkitektur
  • Arkitekturen skal have en klar adskillelse (logisk eller fysisk) mellem præsentationslag, forretningslag og datalag
 • Systemet skal understøtte åbne standarder
  • Systemet skal have åbne snitflader til de underliggende forretningsservices og data. Disse snitflader skal så vidt muligt moduleres efter OIO modeller og anvende OIO navngivning.
 • Systemet skal sikre, at data valideres med hensyn til syntaks, konsistens med andre registre, indbyrdes konsistens i ansøgningen, overholdelse af regler mv.
  • Validering skal sikre, at der ikke slipper kald gennem, som indeholder invalide data, hvor dette kunne være undgået. Valideringen skal således foregå så tæt på brugeren som muligt og direkte i forbindelse med registrering.
 • Brugervejledningen for eksterne brugere (virksomheder, borgere og sagsbehandlere) skal være indbygget i brugergrænsefladen og skal være dynamisk og handlingsorienteret
  • Brugervejledningen skal være tilgængelig i brugergrænsefalden, og være målrettet den aktuelle registrering og anvise brugeren de handlinger, der skal til for at komme videre.