Anvendelse af robotter i sagsbehandlingen

Under udviklingSoftware-robotter og kunstig intelligens har gjort flere fremskridt det senest årti og er blevet anvendelig i stadig flere sammenhænge.

Teknologien vil uden tvivl blive anvendt mere og mere i forbindelse med sagsbehandling, i første omgang i forbindelse med rutineprægede opgaver men efterhånden som støtte til eller direkte foretage afgørelser.

I det følgende gennemgås de forhold der skal overvejes ved anvendelse af teknologien.

Sikkerhed og sporbarhed

Det skal sikres at metadata medsendes så det er muligt tydeligt at se hvem der har foretaget handlingerne. Hvis der sidder en person bag robotten og hjælper denne med at foretage registreringerne skal det være denne person der 


Når en maskine foretager handlingerne vil det i STAR's systemer bliver registreret netop som at det er et system der foretager handlingerne. Det er helt i orden at registreringerne foretages af maskine, hvis det entydigt er denne og kun denne maskine der har foretages og iværksat den pågældende behandling.

Det forudses dog at det i visse tilfælde kan være en 3. part som f.eks. styrer maskinen og dermed er den egentlige registrant. 

Det må derfor kræves 

Governance

STAR videreudvikler og opgraderer løbende systemernes brugergrænseflader, dette sker i løbende dialog med brugerne for at forbedre brugervenligheden og tilpasse til ændret lovgivning.

Tilpasningen af brugergrænsefladen sker altså ikke for at understøtte maskiners integrations til disse. Hvis en aftager ønsker at integrere til STAR's systemer så skal de anvende 

Service Level Agreement, SLA

STAR garanterer et tilstrækkeligt serviceniveau for de brugerrettede applikationer ud fra den forventede normale brug af disse applikationer. Hvis en aftager anvender RPA er det derfor kravet at de processer der gennemføres ikke adskiller sig fra det en normal sagsbehandler ville foretage sig.

Eksempler på unormalt brug som ikke kan tillades (listen er ikke udtømmende):

  • Høst af data for mange borgere
  • Replikering af data til egen database
  • Tjek at systemer er kørende
  • Overvågning af om data ændres for en eller flere borgere

Teknologier

TeknologiBeskrivelseAnbefaling
RPA, Robotic process automation

Teknologi som er set anvendt i forbindelse med gennemførsel af sagsgange, typisk mere rutineprægede sagsgange (se også https://en.wikipedia.org/wiki/Robotic_process_automation). 

Ved RPA foretager et software-program de samme operationer som en bruger ellers ville have foretaget. Det kan f.eks. være at læse en tekst eller tal fra et stykke papir og indsætte den i en formular i et sagsbehandlingssystem. Det kan også være at lave et opslag via en brugergrænseflade og anvende resultatet ved udfyldelse af en formular i et andet brugergrænseflade, eller at sammenholde indtastede informationer og foretage automatisk sagsbehandling, foretage afgørelser eller udkast til afgørelser.

STAR anbefaler ikke brug af RPA i forhold til STAR's systemer. Teknologien er sårbar overfor ændringer i brugergrænseflader og da STAR forbeholder sig retten til løbende at ændre og forbedre brugergrænsefladerne kan STAR ikke varsle ændringer af disse i tide til at programmeringen af robotterne kan nå at blive ændret.

STAR anbefaler istedet at de af STAR udstillede webservices anvendes når systemerne skal integreres, disse services versioneres og ændringer varsles i god tid.

Machine learning