Krav til ydeevne og skalerbarhed

KravBeskrivelse
Der skal defineres krav til hvor mange samtidige brugersessioner systemet skal kunne håndtere.Løsninger skal kunne håndtere de samtidige brugere uden timeout og uden at krav til svartider overskrides. Med samtidige brugere menes typisk en blanding af sagsbehandlere, borgere og virksomhedsbrugere, der udfører en blanding af de gængse arbejdsprocesser i løsningen.
Systemet skal kunne skaleres horisontalt.Det er muligt at opskalere løsninger ved at indsætte flere webservere og evt. flere databaseservere, og afvikle Systemet på disse flere servere.
Websider skal optimeres så de er effektive.Websider bør holdes under 50 kbyte, eksklusive evt. grafik, JavaScript bør arrangeres så de kan caches af klienten.
Webapplikationer skal være stateless.Webserveren gemmer ikke data på tværs af forespørgsler. Data der skal gemmes, gemmes i databasen, undtaget herfra er evt. Cache lager for at optimere forespørgsler.
Løsninger skal minimere antallet af elementer som er single point of failure.Hvis løsningen indeholder elementer som er single point of failure bedes leverandøren redegøre for disse og evt. hvilke tiltag der kan iværksættes for at minimere antallet af disse. Leverandøren bør redegøre for, hvordan løsningen evt. kan være til rådighed, selv om omkringliggende systemer ikke er det, herunder og i hvilket omfang og hvor længe løsningen kan køre videre. Det kan antages i denne sammenhæng at DFDG har en høj grad af tilgængelighed, og det accepteres at applikationen ikke kan køre videre hvis DFDG ikke kører.
Løsninger skal være tolerante overfor nedbrud i eksterne systemer og sikre retransmission af data.Applikationen skal designes med fejltolerance for øje, evt. ved at der kommunikeres tydeligt med brugeren så denne er klar over at data ikke er behandlet korrekt.
Brugere skal have mindst mulige gener i forbindelse med idriftsættelse af nye versioner af løsningerne.Versionsskift bør normalt kunne gennemføres på minutter op til få timer, og bør så vidt muligt kunne gennemføres uden tab af data for brugeren.