STARs målarkitektur

Denne og alle underliggende sider er under opbygning.

Siden og undersider er til STAR interne brug.

Følgende beskriver STAR's målarkitektur for IT understøttelsen af beskæftigelsesindsatsen. Målarkitekturen beskriver en struktur, a la en overordnet byplan, for hvorledes beskæftigelsesindsatsen IT understøttes. Strukturen beskrives via en række perspektiver, der ud fra forskellige synsvinkler beskriver den ønskede arkitketur. For de forskellige perspektiver udarbejdes road map for hvorledes systemerne kan udvikle sig fra den aktuelle tilstand til den ønskede (målarkitektur).

Indledning

Mål-arkitekturen beskrives via fremgangsmåden i ANSI/IEEE Std 1471-2000, hvor arkitketuren beskrives via Views (vi kalder det her perspektiver). Selve standarden er afgiftsbelagt og kan ikke deles her. Der kan læses mere om Views her:

Perspektiver (Views)

Følgende perspektiver er udvalgt som mest betydende for mål-arkitekturen:

 • Applikations-perspektiv
  • Som yderligere er opdelt i fire underområder som hver beskriver applikationer rettet mod forskællige målgrupper
 • Forretningsservice-perspektiv
  • Som indeholder de forretningsservices som STAR udbyder
  • Forretningsservices samles i byggeblokke som rummer services, forretningslogik og data
 • Platform-perspektiv
  • Beskriver mapning af applikationer og byggeblokke mod de fysiske platforme
 • Teknisk-perspektiv
  • Beskriver teknikken og værktøjer der anvendes til at implementere IT-løsningerne

Se mere på de underliggende sider: