Applikationsstrategi

I dette område afgrænses de systemer, som DOS er ansvarlig og den struktur, som DFDG indgår i med omkringliggende systemer. Beskrivelser af de enkelte applikationer findes under "Applikationsstruktur".

Undersider

Konceptuelt applikationslandskab

Applikationerne i STAR kan inddeles i følgende kategorier, inddelt efter organisation og opgave:

 1. Statslige - STAR
  1. Systemer til selvbetjening, opfølgning og udvalgte sagsbehandlerløsninger
 2. Kommune
  1. Systemer til sagsbehandling, styring af kontakten til borgeren og udbetaling af ydelser
 3. Private
  1. A-kasse medlemssystemer og jobbanker
 4. Andre offentlige (statslige / regionale)
  1. Diverse registre og statistikdatabaser

Ovenstående kan også illustreres på nedenstående figur:

Figur: Skematisk applikationslandskab på beskæftigelsesområdet


De forskellige områder udveksler data med hinanden i større eller mindre omfang for at sikre en sammenhængende systemunderstøttelse. Der er et tæt samspil mellem systemer i a-kasser, kommuner (Ydelsescenter og Jobcenter) og STAR. En stor del af dataudvekslingen centrerer sig om de fælles data i STAR, kaldet Det Fælles Datagrundlag (DFDG).

STARs applikationslandskab

Borgerrettet indgang til Jobcentret

Brugergrænseflader og apps rettet mod borgerens selvbetjening og indsigt i egen sag i jobcentret og a-kassens relaterede arbejde.

Virksomhedsrettet indgang til Jobcentret

Brugergrænseflader og apps rettet mod virksomhedsbrugerens selvbetjening og indsigt i aktuel interaktion med jobcentret.

Sagsbehandling

Applikationer rettet mod sagsbehandler i jobcentre og a-kasser. Applikationerne er typisk målrettet sagsbehandlers indgang til STAR's selvbetjeningsløsninger. Det vil normal være Kommuner og A-kasser der selv står for denne del af IT understøttelsen.

Fælles data og services

Her samles data på beskæftigelsesområdet og udstilles til intresenterne via webservices eller dataudtræk. Der er tale om alle fælles data på området:

 • Beskæftigelses data opsamlet i kommuner
 • CV for borger
 • Jobopslag fra arbejdsgivere

Administration, support og ledelsesinformation

Applikationer rettet mod administration, support og ledelsesinformation. Derudover Det statistiske datavarehus (DSDV) som føder applikationer til ledelsesinformation og statisk på området.