Jobnet Services

Jobnet udstiller følgende services:

Jobnet stiller HR-data til rådighed for eksterne brugere via webservices. Jobnet tilbyder webservices der kan håndtere CV-data og jobannoncer ind og ud af Jobnet.

Hvem kan bruge Jobnet webservices

Denne vejledning henvender sig til brugere, der skal etablere en kommunikation med Jobnet via Jobnets webservices
med det formål at modtage eller tilføje job og CV data til eller fra Jobnet.

Eksempelvis kan kommunikationen med Jobnets webservices føre til følgende form for data udveksling:

  • Hente din virksomheds egne jobannoncer fra jobnet til din virksomheds egne webside
  • Hente dine jobsøgendes CV fra Jobnet til din egen side
  • Hente annoncer hørende under en specifik erhversgruppe, amt eller kommune, fra Jobnet
  • Hente statslige jobannoncer fra Jobnet til din egen webside.
  • Øge synligheden af dine egne eller dine kunders jobannoncer ved at sende dem til Jobnet
  • Tilbyde dine jobsøgende at hente deres eget CV fra Jobnet til din virksomheds egen CV-database
  • Tilbyde dine jobsøgendes den service at sende sit CV til Jobnet og derigennem at undgå dobbeltarbejde med indtastning af typisk CV-data.

Alle kan i princippet få lov til at bruge Jobnets webservicer og det er gratis, men alle nye kunder skal forvente udgifter til den egenudvikling, der gør det muligt at bruge den eller de valgte webservicer. Målgruppen er primært virksomheder og organisationer med en vis volumen i antallet af annoncer, som ønskes importeret eller eksporteret fra Jobnet.

Hvis du er ny bruger kan du læse mere her Proces for tilslutning til STAR's Webservices (eksterne aftagere)

Teknologi

Jobnets eksterne service arkitektur består af Webservices Jobnets webservices består igen af fire hovedområder: Job-In, Job-Out, CV-In og CV-Out, der står for henholdsvis import og eksport af Jobannoncer og CV-data

Samtlige af Jobnets webservices benytter sig af de åbne standarder SOAP og XML, og al Jobannonce- og import
af CVR-information baserer sig på det internationale XML standardformat HR-XML

SOAP

Jobnets webservices giver adgang til Jobnet systemets data via standard protokollen SOAP. En SOAP forespørgsel består af en såkaldt Envelope, der indeholder de parametrer, som skal bruges i forespørgslen til Jobnet Web Service. Et SOAP svar består ligeledes af en Envelope, der indeholder svaret på forespørgslen i     XML format i overensstemmelse med de associerede skemadefinitioner.
Adgang til Jobnets webservices foregår via https, som er beskrevet nærmere i afsnittet om sikkerhed. Der benyttes SOAP 1.2

Skemaer

XML data der kommunikeres via Jobnets webservices defineres via et såkaldt XML schema. XML schemaet definerer den XML data, der sendes og modtages blandt andet i kraft af elementernes hierarkiske placering i XML dokumentet. XML står for eXensible Markup Language, og er kendetegnet ved en række egenskaber, som har gjort at netop XML er valgt til fælles offentlig standard - se W3C Fordelen ved XML er at den fungerer uafhængig af den tekniske platform, og kan læses og forstås uanset hvilken teknologi man benytter

WSDL

WSDL-filerne udgør en standardiseret beskrivelse af Jobnets webservices. WSDL beskriver metoder, beskedformat og protokoller, der er essentielle for at danne en proxy der kan mægle i kommunikationen mellem klienten og webservicen.

Validering

Jobnet WSDL filerne kan tilgås fra Jobnet Webservices

Sikkerhed

For at undgå at uønskede forespørgelser skal påvirke ydelsen af Jobnets webservices, er disse som udgangspunkt ikke tilgængelige uden særskilt aftale med Arbejdsmarkedsstyrelsen. Se afsnittet Sådan kommer du igang

Jobnets webservices benytter sig af to metoder for at begrænse adgangen til deres webservices

  • IP restriktion
  • Autentikering og autorisation via brugernavn og password

Webservices der overfører sensitive data, som CV-Webservice accepterer kun forespørgelser over en sikker og krypteret forbindelse med SSL over port 443. Ligeledes anvender Job-In webservice sig af SSL for at sikre sig at brugernavn og password er krypteret.
Før en klient initierer en sikker forbindelse via SSL, verificerer denne serverens SSL certifikat, ved at undersøge om det er signeret af hvad der kaldes en CA (Certificate Authority), som f.eks Global sign eller Verisign. Jobnets SSL certificat er signeret af TDC CA der kan verificeres af Global Sign.
Job-Out webservice returnerer kun data der er offentlig tilgængelig på Jobnets Jobbank, og som derfor ikke behøver at være krypteret. Endvidere er autentifikationen af webservice brugerne kun baseret på klienternes IP adresser.

CV webservicene bruger en secure token authentication service til at hente, søge og indsætte et cv.
Authentication servicen tager user credentials (username og password) som input og returnerer en token der indeholder information om user id, role, security level og expiration time

Kode eksempel

Nedenfor vises et simple kode eksempel som opretter et user credentials og en token.
Eksemplet er skrevet i C#.NET

public void SetUp()
{
AuthenticationService authenticationService = new AuthenticationService();
UserCredential userCredential = new UserCredential();
userCredential.Username = Username;
userCredential.Password = Password;
SecurityToken securityToken = new SecurityToken();
securityToken = authenticationService.RequestAuthentication(userCredential);

}

FAQ

Hvorfor kan jeg ikke se min annonce?

Alle nye brugere vil gennem den indledende kontakt med WS-administration og WS-support blive ledt gennem et intro forløb som munder ud i en test på reelle annoncetekster. Teksterne skal godkendes af AMS før de lægges i produktion, hvilke sker i et jobgodkendelsesmodul som kun AMS har adgang til. Kravene til tekster og data i annoncerne vil normalt blive klare for kunden gennem introforløbet. Hvis en oprettet annonce herefter ikke er tilgængelig, kan det imidlertid skyldes at den ikke er godkendt.. Er den godkendt, kan forklaringen være at der grundet data-cashing optræder en forsinkelse på op til en time.

Optimal brug af feltet PostedBy

AMS modtager annoncer både fra direkte annoncører og fra en lang række aktører. I Feltet "PostedBy" angives den juridiske enhed som rent faktisk indrykker annoncen eksempelvis webbureauet hvis et sådant er aktøren. Det er af hensyn til kundens egen forretningsførelse en god ide at kontakten (mail addresse) er generisk og ikke personlig - eg kundesupport@annoncør.dk

Hvilke regler gælder for Jobin

JobIn benytter sig generelt af de samme forretningsregler som Jobnet. Der er dog undtagelser. For mere information herom kontakt venligst Jobnet Support, eller læse mere på: http://dfdg.dk


Ordbog

EURES

EURES står for European Employment Services og er en service for jobsøgende i Danmark der søger arbejde i udlandet

ISCO

International standard of classification of occupations ISCO er en Erhvervskode standard ISCO

DISCO

Dansk standard Erhvervskode standard baseret på ISCO  DISCO