Applikationsdesign

Dette område indeholder designbeskrivelser fordelt på applikationer som kan have offentlig interesse. Det vil omfatte

  • Det rammeværk, som web services skal anvendes indenfor
  • Funktionalitet DOS tilbyder, men som ikke er relateret til web services
  • Funktionalitet i DOS' systemer som har forretningsmæssig relevans for serviceaftagere

Undersider