Kald af DFDG webservices via SoapUI

Du kan hente SoapUI fra:

For at kalde DFDG webservices fra SoapUI skal du have fat i følgende:

 1. Et gyldigt funktions- eller medarbejdercertifikat
 2. En aftale om at måtte anvende et af STAR's T-miljøer, f.eks. https://servicet2.startest.dk
 3. Adgang for et jobcenter, a-kasse eller lign. på det givne miljø for det anvendte certifikat

Kald via SoapUI

Opret ny SOAP webservice, ved at trykke på:

Vælg hvilken webservice der skal kaldes, f.eks. CodeListService:

Indtast information i popup vindue og tryk ok (illustration er ikke opdateret ift. at servicen nu anvendes i version 5, mod tidligere version 4):

WSDL'en importeres og der opbygges en træstruktur:

Vælg hvilken operation der ønskes kaldet, f.eks. kodelisten "GetAbsenceTypeIdentifierCodeList", dobbeltklik på "Request 1" elementet:

Inden kald skal "Property" → "Strip whitespaces" sættes til "true".

Herefter skal XML i kaldet sættes op:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns="http://rep.oio.dk/ams.dk/xml/schemas/2005/09/01/" xmlns:ns1="http://rep.oio.dk/ams.dk/xml/schemas/2004/11/01/" xmlns:ns2="http://service.bm.dk/services/4/CodeList/2009/09/09/">
  <soapenv:Header>
   <ns:ActiveOrganisationHeader>
     <ns:OrganisationTypeIdentifier>8</ns:OrganisationTypeIdentifier>
     <ns:OrganisationCode>10100</ns:OrganisationCode>
   </ns:ActiveOrganisationHeader>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
   <ns2:GetAbsenceTypeIdentifierCodeListRequest/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Elementet OcesCertHeader kan udelades. Felterne OrganisationTypeIdentifier sættes til f.eks. 8 - Jobcenter og 10100-København.

Skriv korrekt URL i adresselinjen, f.eks.:

Herefter kaldes webserviceoperationen ved tryk på "Play" knappen, og kodelisteværdierne returneres (illustration er ikke opdateret ift. at servicen nu anvendes i version 5, mod tidligere version 4):

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
   <GetAbsenceTypeIdentifierCodeListResponse xmlns="http://service.bm.dk/services/4/CodeList/2009/09/09/">
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">1</Identifier>
      <Name xmlns="">Uddannelse</Name>
      <Description xmlns="">Uddannelse</Description>
      <StartDate xmlns="">2010-04-26T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2100-07-01T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">2</Identifier>
      <Name xmlns="">Midlertidigt arbejde</Name>
      <Description xmlns="">Midlertidigt arbejde</Description>
      <StartDate xmlns="">2010-04-26T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2100-07-01T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">3</Identifier>
      <Name xmlns="">Borgerligt ombud</Name>
      <Description xmlns="">Borgerligt ombud</Description>
      <StartDate xmlns="">2010-04-26T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2100-07-01T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">4</Identifier>
      <Name xmlns="">Barsel (max 14 dage)</Name>
      <Description xmlns="">Barsel (max 14 dage)</Description>
      <StartDate xmlns="">2010-04-26T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2100-07-01T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">5</Identifier>
      <Name xmlns="">Hurtig i Gang</Name>
      <Description xmlns="">Hurtig i Gang</Description>
      <StartDate xmlns="">2010-04-26T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2010-09-16T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">6</Identifier>
      <Name xmlns="">Under 18 og uden forældre med forsørgelsespligt</Name>
      <Description xmlns="">Under 18 og uden forældre med forsørgelsespligt</Description>
      <StartDate xmlns="">2010-04-26T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2100-07-01T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">7</Identifier>
      <Name xmlns="">Kan ikke få førtidspension eller folkepension</Name>
      <Description xmlns="">Kan ikke få førtidspension eller folkepension</Description>
      <StartDate xmlns="">2010-04-26T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2100-07-01T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">8</Identifier>
      <Name xmlns="">Barsel</Name>
      <Description xmlns="">Barsel</Description>
      <StartDate xmlns="">2010-04-26T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2100-07-01T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">9</Identifier>
      <Name xmlns="">Friperiode</Name>
      <Description xmlns="">Friperiode</Description>
      <StartDate xmlns="">2010-04-26T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2012-06-12T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">10</Identifier>
      <Name xmlns="">Ferie</Name>
      <Description xmlns="">Ferie</Description>
      <StartDate xmlns="">2010-04-26T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2100-07-01T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">11</Identifier>
      <Name xmlns="">Sygdom - sygemelding</Name>
      <Description xmlns="">Sygdom - sygemelding</Description>
      <StartDate xmlns="">2010-04-26T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2100-07-01T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">12</Identifier>
      <Name xmlns="">Sygdom – helbred forværres ved arbejde</Name>
      <Description xmlns="">Sygdom – helbred forværres ved arbejde</Description>
      <StartDate xmlns="">2010-04-26T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2100-07-01T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">13</Identifier>
      <Name xmlns="">Sygdom – Helbred forværres ved aktivering</Name>
      <Description xmlns="">Sygdom – Helbred forværres ved aktivering</Description>
      <StartDate xmlns="">2010-04-26T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2015-03-31T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">14</Identifier>
      <Name xmlns="">Sygdom livstruende</Name>
      <Description xmlns="">Sygdom livstruende</Description>
      <StartDate xmlns="">2010-04-26T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2012-03-12T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">15</Identifier>
      <Name xmlns="">Deltidsbeskæftigelse (over 20 timer/uge)</Name>
      <Description xmlns="">Deltidsbeskæftigelse (over 20 timer/uge)</Description>
      <StartDate xmlns="">2010-04-26T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2100-07-01T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">16</Identifier>
      <Name xmlns="">Ansættelse inden for 4 uger</Name>
      <Description xmlns="">Ansættelse inden for 4 uger</Description>
      <StartDate xmlns="">2010-04-26T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2100-07-01T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">17</Identifier>
      <Name xmlns="">Barsel inden for 4 uger</Name>
      <Description xmlns="">Barsel inden for 4 uger</Description>
      <StartDate xmlns="">2010-04-26T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2100-07-01T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">18</Identifier>
      <Name xmlns="">Fritagelse for rådighed under deltagelse i tilbud</Name>
      <Description xmlns="">Fritagelse for rådighed under deltagelse i tilbud</Description>
      <StartDate xmlns="">2010-04-26T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2100-07-01T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">19</Identifier>
      <Name xmlns="">Pasning af egne børn</Name>
      <Description xmlns="">Pasning af egne børn</Description>
      <StartDate xmlns="">2010-04-26T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2100-07-01T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">20</Identifier>
      <Name xmlns="">Pasning af syge m.v</Name>
      <Description xmlns="">Pasning af syge m.v</Description>
      <StartDate xmlns="">2010-04-26T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2100-07-01T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">21</Identifier>
      <Name xmlns="">Værnepligt</Name>
      <Description xmlns="">Værnepligt</Description>
      <StartDate xmlns="">2010-04-26T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2100-07-01T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">22</Identifier>
      <Name xmlns="">Særlig øvrige</Name>
      <Description xmlns="">Særlig øvrige for § 2, nr. 3 &amp; aktivitetsparate kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere og aktivitetsparate integrationsydelsesmodtagere med uddannelsespålæg</Description>
      <StartDate xmlns="">2010-04-26T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2100-07-01T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">23</Identifier>
      <Name xmlns="">Jobrettet uddannelse (deltid)</Name>
      <Description xmlns="">Jobrettet uddannelse (deltid) – fritaget for aktivering</Description>
      <StartDate xmlns="">2010-04-26T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2100-07-01T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">24</Identifier>
      <Name xmlns="">Jobrettet uddannelse (fuldtid)</Name>
      <Description xmlns="">Jobrettet uddannelse (fuldtid) – fritaget for aktivering og kontaktforløb</Description>
      <StartDate xmlns="">2010-04-26T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2100-07-01T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">25</Identifier>
      <Name xmlns="">Seniorjob</Name>
      <Description xmlns="">Seniorjob – uden obligatorisk slutdato</Description>
      <StartDate xmlns="">2010-04-26T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2014-12-31T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">26</Identifier>
      <Name xmlns="">Aktivering - Andet</Name>
      <Description xmlns="">Aktivering - Andet</Description>
      <StartDate xmlns="">2006-12-06T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2009-07-01T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">27</Identifier>
      <Name xmlns="">Aktivering - Virksomhedspraktik med aktiveringsydelse</Name>
      <Description xmlns="">Aktivering - Virksomhedspraktik med aktiveringsydelse</Description>
      <StartDate xmlns="">2010-04-26T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2014-06-27T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">28</Identifier>
      <Name xmlns="">Aktivering - Uddannelse med aktiveringsydelse</Name>
      <Description xmlns="">Aktivering - Uddannelse med aktiveringsydelse</Description>
      <StartDate xmlns="">2010-04-26T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2014-06-27T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">29</Identifier>
      <Name xmlns="">Aktivering - Uddannelse med dagpenge</Name>
      <Description xmlns="">Aktivering - Uddannelse med dagpenge</Description>
      <StartDate xmlns="">2010-04-26T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2014-06-27T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">30</Identifier>
      <Name xmlns="">Aktivering - Løntilskud</Name>
      <Description xmlns="">Aktivering - Løntilskud</Description>
      <StartDate xmlns="">2010-04-26T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2014-06-27T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">31</Identifier>
      <Name xmlns="">Aktivering - Virksomhedspraktik med dagpenge</Name>
      <Description xmlns="">Aktivering - Virksomhedspraktik med dagpenge</Description>
      <StartDate xmlns="">2010-04-26T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2014-06-27T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">32</Identifier>
      <Name xmlns="">Aktivering - Uddannelse, uden jobplan med dagpenge</Name>
      <Description xmlns="">Aktivering - Uddannelse, uden jobplan med dagpenge</Description>
      <StartDate xmlns="">2010-04-26T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2014-06-27T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">33</Identifier>
      <Name xmlns="">Aktivering - Jobrotation</Name>
      <Description xmlns="">Aktivering - Jobrotation</Description>
      <StartDate xmlns="">2010-04-26T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2014-06-27T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">34</Identifier>
      <Name xmlns="">Aktivering - Virksomhedpraktik, uden jobplan med dagpenge</Name>
      <Description xmlns="">Aktivering - Virksomhedpraktik, uden jobplan med dagpenge</Description>
      <StartDate xmlns="">2010-04-26T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2014-06-27T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">35</Identifier>
      <Name xmlns="">Forhindret i personlig kontakt</Name>
      <Description xmlns="">Opfølgning uden personlig kontakt</Description>
      <StartDate xmlns="">2010-09-16T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2012-01-16T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">36</Identifier>
      <Name xmlns="">Forventes at genoptage arbejdet på fuld tid inden for de første 13 ugers sygefravær</Name>
      <Description xmlns="">Forventes at genoptage arbejdet på fuld tid inden for de første 13 ugers sygefravær</Description>
      <StartDate xmlns="">2011-05-09T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2016-02-26T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">37</Identifier>
      <Name xmlns="">Arbejdet delvist genoptaget</Name>
      <Description xmlns="">Arbejdet delvist genoptaget</Description>
      <StartDate xmlns="">2011-05-09T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2100-07-01T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">38</Identifier>
      <Name xmlns="">Skal opereres inden for 13 uger</Name>
      <Description xmlns="">Skal opereres inden for 13 uger</Description>
      <StartDate xmlns="">2011-05-09T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2016-02-26T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">39</Identifier>
      <Name xmlns="">Sygdommen forhindrer individuel samtale (Personligt fremmøde)</Name>
      <Description xmlns="">Sygdommen forhindrer individuel samtale (Personligt fremmøde)</Description>
      <StartDate xmlns="">2011-05-09T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2100-07-01T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">40</Identifier>
      <Name xmlns="">Forventes at vende tilbage på fuld tid inden for 14 dage fra næste kontakt</Name>
      <Description xmlns="">Forventes at vende tilbage på fuld tid inden for 14 dage fra næste kontakt</Description>
      <StartDate xmlns="">2011-05-09T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2012-02-06T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">41</Identifier>
      <Name xmlns="">Opfølgning uden kontakt</Name>
      <Description xmlns="">Opfølgning uden kontakt</Description>
      <StartDate xmlns="">2011-05-09T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2100-07-01T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">42</Identifier>
      <Name xmlns="">Arbejdsfordeling, vejrlig eller materialemangel</Name>
      <Description xmlns="">Arbejdsfordeling, vejrlig eller materialemangel</Description>
      <StartDate xmlns="">2011-09-23T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2100-07-01T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">43</Identifier>
      <Name xmlns="">På vej på efterløn/fleksydelse (inden for 6 uger)</Name>
      <Description xmlns="">På vej på efterløn/fleksydelse (inden for 6 uger)</Description>
      <StartDate xmlns="">2011-09-23T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2100-07-01T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">44</Identifier>
      <Name xmlns="">På vej på pension (folkepension) (inden for 6 uger)</Name>
      <Description xmlns="">På vej på pension (folkepension) (inden for 6 uger)</Description>
      <StartDate xmlns="">2011-09-23T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2100-07-01T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">45</Identifier>
      <Name xmlns="">På vej i job (inden for 6 uger)</Name>
      <Description xmlns="">På vej i job (inden for 6 uger)</Description>
      <StartDate xmlns="">2011-09-23T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2100-07-01T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">46</Identifier>
      <Name xmlns="">Barsel inden for 6 uger</Name>
      <Description xmlns="">Barsel inden for 6 uger</Description>
      <StartDate xmlns="">2011-09-23T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2100-07-01T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">47</Identifier>
      <Name xmlns="">Ferie med ydelse</Name>
      <Description xmlns="">Ferie med ydelse</Description>
      <StartDate xmlns="">2012-03-08T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2100-07-01T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">48</Identifier>
      <Name xmlns="">Uddannelsespålæg</Name>
      <Description xmlns="">UDGÅET: Uddannelsespålæg</Description>
      <StartDate xmlns="">2012-03-08T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2014-12-31T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">49</Identifier>
      <Name xmlns="">Omfattet af særlig uddannelsesydelse</Name>
      <Description xmlns="">Omfattet af særlig uddannelsesydelse</Description>
      <StartDate xmlns="">2012-11-29T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2016-01-11T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">50</Identifier>
      <Name xmlns="">Deltager i Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)</Name>
      <Description xmlns="">Deltager i Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)</Description>
      <StartDate xmlns="">2014-10-01T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2100-07-01T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">51</Identifier>
      <Name xmlns="">Fritagelse for joblog</Name>
      <Description xmlns="">Fritagelse for pligt til at føre joblog</Description>
      <StartDate xmlns="">2014-10-01T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2100-07-01T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">52</Identifier>
      <Name xmlns="">Sygdom - Helbred forværres ved aktivering. Omfatter ikke mentor</Name>
      <Description xmlns="">Sygdom - Helbred forværres ved aktivering LAB 10-12 (hvor pgl. ikke kan aktiveres pga. sygdom eller hvor der er risiko for, at helbredet forværres ved aktivering)</Description>
      <StartDate xmlns="">2014-10-01T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2100-07-01T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">53</Identifier>
      <Name xmlns="">Ophold i udlandet uden ydelse</Name>
      <Description xmlns="">Ophold i udlandet uden ydelse (sygedagpengemodtagere)</Description>
      <StartDate xmlns="">2014-10-01T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2100-07-01T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">54</Identifier>
      <Name xmlns="">Omfattet af kontantydelse</Name>
      <Description xmlns="">Omfattet af kontantydelse</Description>
      <StartDate xmlns="">2015-01-01T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2100-07-01T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">55</Identifier>
      <Name xmlns="">Forventes at være fuldt raskmeldt inden for 4 uger</Name>
      <Description xmlns="">Forventes at være fuldt raskmeldt inden for 4 uger og for sygedagpengemodtagere fra beskæftigelse (eller selvstændige) gælder, at de forventes at være på vej tilbage i arbejde</Description>
      <StartDate xmlns="">2015-01-01T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2100-07-01T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">56</Identifier>
      <Name xmlns="">Fritaget for pligt til selvbook</Name>
      <Description xmlns="">Borger har ikke pligt til selv at booke møder med jobcenter</Description>
      <StartDate xmlns="">2015-06-01T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2100-07-01T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">57</Identifier>
      <Name xmlns="">Frataget ret til selvbook</Name>
      <Description xmlns="">Borger har ikke ret til selv at booke (eller ombooke) møder med jobcenter</Description>
      <StartDate xmlns="">2015-06-01T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2100-07-01T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">58</Identifier>
      <Name xmlns="">Omfattet af integrationsydelse</Name>
      <Description xmlns="">Omfattet af integrationsydelse</Description>
      <StartDate xmlns="">2015-09-01T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2016-04-03T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">59</Identifier>
      <Name xmlns="">Tillæg for danskkundskaber</Name>
      <Description xmlns="">Tillæg for danskkundskaber for personer på integrationsydelse</Description>
      <StartDate xmlns="">2015-09-01T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2100-07-01T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">60</Identifier>
      <Name xmlns="">Dispensation fra danskprøve</Name>
      <Description xmlns="">Dispensation fra danskprøve for personer på integrationsydelse</Description>
      <StartDate xmlns="">2016-01-01T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2100-07-01T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">61</Identifier>
      <Name xmlns="">Sygdom – Helbred forværres ved aktivering. Omfatter også mentor</Name>
      <Description xmlns="">Sygdom - Helbred forværres ved aktivering LAB 10-12 (hvor pgl. ikke kan aktiveres pga. sygdom eller hvor der er risiko for, at helbredet forværres ved aktivering inkl. mentor)</Description>
      <StartDate xmlns="">2016-01-01T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2100-07-01T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
     <CodeListItem>
      <Identifier xmlns="">62</Identifier>
      <Name xmlns="">Undtaget 225-timer pga begrænset arbejdsevne</Name>
      <Description xmlns="">En ægtefælle eller en ugift person, har en så begrænset arbejdsevne, at vedkommende ikke kan opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked.</Description>
      <StartDate xmlns="">2016-01-01T00:00:00</StartDate>
      <EndDate xmlns="">2100-07-01T00:00:00</EndDate>
     </CodeListItem>
   </GetAbsenceTypeIdentifierCodeListResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>