Forretningsservices (Webservices)

STAR udstiller services (SOAP og REST webservices) fra en række systemer og dette område indeholder dokumentation af dem. 

Hver service består af:

 • En oversigtsside med en liste med hvornår de forskellige versioner er ind - og udfaset og links til alle sider, som nævner denne service
 • En forretningsmæssig side i forhold serviceversioner og release, der bl.a. kan beskriver forretningsindhold i service, oversigt over metoder, forretningsbeskrivelse og -regler til metoder, beskrivelse af WSRM  
 • En side for hver version af servicen (underordnet siden med beskrivelsen)
  • For SOAP service, omfatter siden indholdet af den konkrete WSDL fil - bemærk at denne side er automatisk genereret ud fra WSDL-filen
  • For REST service, omfatter siden indholdet af den konkrete JSON fil samt link til Swagger for den pågældende service
 • En kodeliste service til det pågældende område
  Bemærk, at alle DFDG kodelister ligger under sit eget menupunkt (CodeLists).  

Kataloget over service er opbygget ud fra den kommende struktur, hvor service udstilles i forretningsområder. De kommende forretningsområder kan ses i nedenstående figur 

Den enkelte kataloger er: 

 • Activity services (Ikke etableret, se DFDG)
 • CompanyActivity services (Ikke etableret, se DFDG og VITAS)
 • Engagement services (Ikke etableret, se DFDG)
 • JobSearch Services
 • PersonCommunication  services(Ikke etableret, se DFDG)
 • Taxonomy Services
 • Visitation services (Ikke etableret, se DFDG)

Derudover ligger der de eksisterende kataloger 

Webservice kataloger

Webservices fra et system kaldes et Webservice katalog. Et sådant katalog har egen fysisk lokation (URL). Her eksempler på kataloger:

SystemKatalogBemærkning
DFDGPjakTassDFDG services indeholder de services, anvendes primært af jobcentre og a-kasser.
Jobnet Externalservices
VITASServices

Kontakt SF for at få adgang til de fysiske URL'er på tværs af miljøer.

/wiki/spaces/CITY/pages/75644492  (lukket område, kontakt SF).

Services

Gamle versioner af services bliver flyttet til arkiv her /wiki/spaces/GI/pages/75859158

Undersider