Principper for agil udvikling

SCRUM forudsætter, at der dagligt registreres fremdrift på laveste opgaveniveau (Task niveau).

STAR ønsker at denne praksis anvendes på alle områder, hvor det giver mening, herunder også i forbindelse med projektledelse, forretningsanalyse og Product Backlog Management.

STAR definerer SCRUM som beskrevet af SCRUM Alliance:

STAR ønsker således, at opgaven med anvendelse af SCRUM løses med udgangspunkt i følgende principper:

P40

Enkelhed
Der bruges mindst mulig tid på rapportering, og al rapportering skabes i Leveranceprocessen.

P41

Konsistens
Al rapportering, herunder også rapportering til styregruppen, foregår med udgangspunkt i SCRUM værktøjskassen, så der er kortest mulig vej mellem rapporteringen og det rapporterede.

P42

Transparens
Al rapportering er tilgængelig online for alle projekt- og styregruppedeltagere.

P43

Præcision og aktualitet
Rapporteringen skal være aktuel og give et præcist billede af status og plan.