Logiske datamodeller - informationer på beskæftigelsesområdet

På dette område findes logiske datamodeller for it-understøttelsen af beskæftigelsesindsatsen. Modellerne er struktureret ud fra de forretningsdomæner, som er defineret i "Forretningsobjekter".

Undersider


Centrale forretningsbegreber og relationer

For beskæftigelsesområdet er følgende forretningsbegreber (objekter) centrale, og de fleste forretningsløsninger på området skal i et eller andet omfang forholde sig herti DS-5119 - Getting issue details... STATUS l: