Principper for håndtering af fejlrettelser

Fejl indrapporteres til Systemforvalter, der visiterer fejlene og videresender til behandling hos de relevante leverandører af de enkelte delsystemer.

Løsning af fejl prioriteres i samarbejde med STAR.

STAR ønsker at fejl håndteres efter følgende principper:

P70

Prioritering

Løsning af fejl prioriteres som løsning af alle andre typer af opgaver og prioriteres i samarbejde med STAR. Kritiske fejl kan kræve øjeblikkelig løsning og evt. indprioriteres i det aktuelle sprint.