Principper for releaseprocessen

STAR ønsker at release- og patchprocessen følgende følgende principper:

P60

Samarbejde

Udviklingsarbejdet foregår i et åbent samarbejde med STAR og STAR’s øvrige Udviklingsleverandører og Systemforvalter. Det udviklede deles løbende. Alle leverandører følger ansvarligt egen leverance helt til dørs og samarbejder om løsning af opgaven i tæt samarbejde med STAR’s øvrige Udviklingsleverandører og Systemforvalter.

P62

Agilitet

Det arbejdes mod hyppige releases og med et mål om continuous integration på testmiljøer.