Principper for test og prøver

STAR vil så vidt muligt have test- og prøveaktiviteter gjort til en integreret del af den agile udviklingsproces.

STAR ønsker generelt, at test udføres så tidligt i udviklingsforløbet som muligt med høj grad af automatisering, således at den agile udvikling understøttes effektivt. Det er STAR’s forventning at Udviklingsleverandøren i forbindelse med Udvikling, Videreudvikling og Vedligeholdelse som en del af udviklingsprocessen foretager review af kode, brugergrænseflade, brugerinteraktion, fysisk design af databasen, grænsefladeopsætning mv. samt gennemfører egen test i UT-miljøet inden en Installationspakke leveres til Systemforvalter.  Formålet hermed er fx at sikre at uhensigtsmæssigheder i forhold til interaktionsdesign og forretningsunderstøttelse identificeres og rettes så tidligt i udviklingsforløbet så muligt, samt at fejl og mangler identificeres og rettes inden levering til Idriftsættelsesprøven.

STAR ønsker således, at Opgaven løses med udgangspunkt i følgende principper:

P50

Test er en del af udviklingen

Test er en vigtig og uundværlig del af Udvikling, Videreudvikling og Vedligeholdelse.

P51

Tidlig test

Tidlig test er altid at foretrække, da det er billigere at rette fejl tidligt. Det gælder alle aspekter af test, herunder også test i forhold til både interne og eksterne snitflader og flow der går på tværs af Delsystemer og eksterne systemer.