Eksternes tilslutning til STAR's Webservices

Forudsætninger for tilslutning

Der skal foreligge en skriftlig aftale mellem en kommune eller en a-kasse og en it-leverandør om en given ydelse, hvor adgang til DFDG er nødvendig for at der kan gives adgang. Det er som dataansvarlig kommunens eller a-kassens ansvar, at den sådan aftale foreligger.

Aftalen mellem STAR og a-kassen / kommunen om tilslutning til DFDG skal opdateres således, at alle kommunens / a-kassens databehandlere fremgår i bilaget.

Kontaktinformation vedr. disse aftaler kan findes her.

Aftagerkategorier

Der findes forskellige typer af aftagere, der kalder STAR's services.

Afhængigt af hvordan STAR's webservices kaldes, har STAR kategoriseret 3 typer af Webservice aftagere, med henblik på at give information om, hvor meget eller lidt der kræves for at blive webserviceaftager. 

Kategorierne er følgende:

Small

En "lille webservice aftager" er en virksomed, der leverer en service til en kommune eller en a-kasse med en lille grad af integration til STAR's services (denne type aftager kan også være en intern it afdeling hos en kommune):

 • Integrationen er ikke baseret på lovkrav

 • Integrationen foretager ikke registreringer STAR's systemer, men henter blot data i DFDG. 

 • Integration til Jobnet Webservices

Når de formelle forudsætninger er på plads, og aftageren henvender sig til STAR Systemforvaltning (email: star-systemforvaltning@startest.dk) for at få adgang, vil der blive fremsendt en Standard velkomstpakke, som beskriver hvordan systemerne tilgås.

I forbindelse med tilslutning til produktionsmiljøet skal aftageren foretage en lille integrationstest, før der kan gives adgang til produktionsmiljøet. Testen består af følgende, også som er beskrevet i velkomstpakken:

 1. Gennemføre webservicekald mod DFDG/Jobnet som specificeret i velkomstpakke

 2. Systemforvalter kontrollerer om kaldet er modtaget og indeholder de korrekte informationer om, hvem der har foretaget kaldet (identifikation fra certifikat)

 3. Den Eksterne Leverandør bekræfter, at de har modtaget DFDG’s kvittering for webservicekaldet

Medium

En "medium webserviceaftager" er f.eks:

 • Virksomheder der skal levere systemer med en højere grad af integration til STAR's systemer end en aftager i kategorien "Lille".

 • Styrelser eller andre offentlige myndigheder der skal udveksle data med DFDG.

Eksempler på denne type aftager er:

 • Vitas

 • Sygedagpenge

 • SU Styrelsen,

 • STIL - Styrelsen for IT og Læring

 • AUB - Arbejdsgivernes Uddannelses Bidrag

 • Leverandører af Joblog løsninger

Når de formelle forudsætninger er på plads, og aftageren henvender sig til STAR Systemforvaltning (email: star-systemforvaltning@startest.dk) for at få adgang, vil der blive fremsendt en standard velkomstpakke, som beskriver hvordan systemerne tilgås.

Da denne aftagerkategori  ikke nødvendigvis skal være en del af STAR’s omfattende releasetest, vil STAR Systemforvaltning's testmanager vil tage kontakt til aftageren med henblik på at aftale en proces for test inden tilslutning til produktionsmiljøet.

Large

Denne kategori består af de ansvarlige leverandører af sagssystemer til kommuner eller a-kasser.

 • Kræver opdateringer i henhold til lovkrav

 • Leverer opdateringer af data i DFDG

Eksempler på denne type systemer er:

 • A-kasse leverandører

 • Individuelle A-kasser

 • KMD Momentum

 • Kombit’s Integrationsmotor til KSD og KY

 • Schultz Fasit

Når de formelle forudsætninger er på plads, og aftageren henvender sig til STAR Systemforvaltning (email:star-systemforvaltning@startest.dk) for at få adgang, vil der blive fremsendt en standard velkomstpakke, som beskriver hvordan systemerne tilgås.

Det er påkrævet, at denne aftagerkategori deltager i STAR’s testproces i forbindelse med DFDG releases.

Disse Eksterne Leverandører bliver kontaktet af Systemforvalters Testmanagement, som aftaler og gennemgår det videre testforløb.