Teknisk gæld

Identifikation

Begrebet "Teknisk gæld" dækker over observerede fejl/mangler/uhensigtsmæssigheder i DFDG-relaterede artefakter. Det være sig kode, data(baser), dokumentation, servicegrænseflader etc..

Når teknisk gæld identificeres, er proceduren følgende:

  1. Er den tekniske gæld så afgrænset, at den kan rettes øjeblikkeligt så gør det!
  2. Er den tekniske gæld af større omfang, eller kan omfanget ikke med rimelig sikkerhed fastslås nu, så indrapporteres gælden som beskrevet herunder.

Indrapportering

Den tekniske gæld indrapporteres ved at udarbejde en note (Post-it), der hænges på plakaten for Teknisk gæld i DFDG-Team-lokalet. Vi har lavet en skabelon til formålet, som findes ved siden af plakaten. Noten ser således ud:

 

Behandling

Med jævne mellemrum lægger vores forretningskonsulenter den tekniske gæld ind som User Stories på backloggen. Der tages hensyn til at der ikke oprettes redundant teknisk gæld. Hvis der er behov for detaljering af beskrivelsen af den tekniske gæld, vil forretningskonsulenterne spørge teamet til råds. Herefter prioriteres de på linje med nyudvikling/vedligehold.