Tværoffentligt arkitektursamarbejde

STAR samarbejder med både kommuner, Kommunernes Landsforening, a-kasser og A-kassernes Samvirke samt forskellige myndigheder om beskæftigelsesindsatsen.

Beskæftigelsesområdet er komplekst, og beskæftigelsesindsatsen kan anskues fra mange vinkler. Dette afspejles i arten og mængden af fora.