Krav til tilgængelighed

KravBeskrivelse
Applikationers brugergrænseflader skal anvende webteknologier korrekt.Applikationer skal, i det omfang der eksisterer W3C valideringer af anvendte teknologier, kunne opnå W3C validering for de anvendte teknologier. Se: http://validator.w3.org/
Applikationer skal overholde WCAG-standarden for tilgængelighed på niveau AA.

Der henvises til:

 http://www.digst.dk/Moedet-med-borgeren/It-tilgaengelighed/Standarder-krav-og-anbefalinger/Standard-for-tilgaengelighed

Dog ses der bort fra disse krav i forbindelse med PDF filer, men det tilstræbes at PDF filer er søgbare/tilgængelige. Sider tjekkes som minimum med et af værktøjerne under:

 http://www.digst.dk/Moedet-med-borgeren/It-tilgaengelighed/Vaerktoejskassen/Online-vaerktoejer

Applikationer skal tilbyde konsistent navigation.

Navigationen skal være konsistent på tværs af skærmbilleder og flows i applikationerne.

  1. Applikationer anvender samme betegnelse for samme funktion på tværs af Systemet.
  2. Ensartede funktions- og navigationselementer er placeret samme sted på tværs af skærmbilleder.
Applikationer skal anvende ledetekster og inddatafelter på en konsistent måde.Applikationer skal anvende ledetekster og inddatafelter på en ensartet måde på tværs af skærmbilleder, for at opnå et ensartet udtryk og dermed enklere brug.