Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

I dette område beskrives de teknologiske rammer, som DOS' systemer skal fungere indenfor.

Undersider

Children Display