Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Sikkerhed er centralt i forhold til behandling og opbevaring af personfølsomme oplysningerpersonoplysninger. Læs her de overordnede krav til sikkerhed:

...